OPSLAG PÅ FACEBOOK 15-09-2018 til OPRÅB TIL JYSKE BANKS LEDELSE

Mens vi laver bilag til retssagen om bestyrelses ansvar, og vi indsætter bilag, med fremhævninger i tidslinien.
 
🙂
🙂
 
Når vi kommer i gang, så giver vi den fuld gas, her og der
For har jo holdt meget igen, for ikke at smide for mange opslag op.
 
Har opdateret en del hjemmesider, og håber at jyske banks advokater og ledelse ser disse og så ringer op.
 
Jyske Banks koncernledelse
 
Kunne jo starte med at beklage, med at de trodde det var spam, og bare holdte delete knappen i bund,
men der har været som at trykke en korkprop 10 meter under vand, den skal nok komme op igen.
 
🙂
 
SOM FØR SAGT
LAD OS GRINE SAMMEN
I STEDET FOR AT I ALLE ANSATTE I JYSKE BANK GRINER AF OS
 
🙂
 
OG SÅ LAD OS FÅ UNDERSØGT DENNE HER SAG
ELLER BARE LUKKET DEN, HVIS I ER LIGEGLAD MED SAGENS INDHOLD.
 
VI ER RYKKET NÆRMER
 
AT VI FAKTISK ØNSKER AT ANDERS DAM INDGÅR I ET EVENTUELT FORLIG
 
VI MENER AT ANDERS DAM, HAR EN MEGET STOR DEL AF SKYLDEN, FOR DETTE LANGE SVIG FORHOLD.
 
Og Anders Dam har håndteret sagen, meget forkert
 
Men med sulten aktionærer, som kræver kæmpe udbytte, har banken jo gået langt ud over hvad god skik tillader,
for at stille jer tilfreds, så har har bare gjort som i selv ville, eller hvad
 
Er Anders Dam gået for langt, i penge jagten
 
🙂
 
Hvem har ansvaret, når det eksempelvis går rigtig galt for en bank?
 
Alt andet må det jo være ledelsens ansvar.
 
🙂
 
Andre banker ryder op og handler, men ikke jyskebank ?
 
 
 
🙂
🙂
 
Vil gerne citere lidt fra fundamentet i Jyske Bank
Inden vi går mere ind i sagen, som må antages at være en bedragerisag med Jyske banks bestyrelse som ansvarlige.
 
S.3 At være åben og hæderlig
S.4 Ansvarlige
S.11 Gør en forskel. Optræder Ansvarligt
S.13 Positiv forskel over for kunder, aldrig ligegyldigt
S.15 Værdier som styrer vores handlinger over for andre
S.17 Værdier er sund fornuft, åben og hæderlig
S.19 Løser problemer med afsæt i den sunde fornuft
S.21 Åben og hæderlig, ved der kan ske fejl og er åbne om det, vi fokuserer for at lære af forløbet, lytter til kritik.
 
S. 25 Tager menneskelige hensyn
S. 27 Gennemfører det vi har sat os for. og viser handle kraft
DENNE BØR LIGE LÆSES IGEN, OG TÆNKE PÅ SVIG SAGEN
 
S.29 Værdibaseret adfærd og ledelse
S. 31 Ledelsens indsatsen afspejler et menneskesyn, dømmekraft
 
S.33 En enhed med den måde vi betjener kunderne på, aldrig stærkere en det svageste led.
 
🙂
🙂
 
Selv om det kun er ganske få der læser og følger med, så hvis du finder dette opslag, læs det nøje,
spørg hvis der er noget som ikke giver mening, nummeret er nederst i opslag.
 
🙂
 
Vi mener herfra Storbjerg Erhverv
 
At denne sag er så alvorlig for Jyske banks fremtidige troværdighed.
 
Og at konsernledelse i Jyske bank har handlet i strid med hæderlig handlemåde og derfor handler ansvarspådragende,
ved at nægte at stoppe rentebytten af et lån der ikke findes, og som konsernledelse ved ikke findes,
 
 
Og så tage listen med 1 spørgsmål af gangen
 
ELLER HANDLER DET IKKE OM HÆDERLIGHED
 
 
Vi ved at Jyske banks ledelse og advokater nok er uenig heri,
og ikke mener hverken bestyrelsen eller advokaterne i jyske bank har noget ansvar, eller at jyske bank har handlet forkert.
 
At Jyske Banks ledelse og advokater mener det er kundens egen skyld alt sammen, viser at vi er lidt uenige her.
 
 
Ellers var denne sag jo blevet lukket for flere år siden, uden at at vi skulle udsættes for svig og udnyttelse mere end nødvendig.
 
 
KÆRE AKTIONÆR I JYSKE BANK
 
VI BEDER DIG SOM ER AKTIONÆR I JYSKE BANK
 
TIL SELV AT VURDERE
OM DET ER OK SOM LEDELSEN BEHANDLER OS KUNDER.
 
VORES SAG VISER KUN HVOR LANGT JYSKE BANKS BESTYRELSE ER VILLIGE TIL AT GÅ,
FOR AT DU SOM AKTIONÆR KAN FÅ FLERE PENGE.
 
 
MEN TÆNK LIGE HVIS DET NU VAR DIG SOM BLEV BEDRAGET AF DIN BANK.
 
OG DIN BANK NÆGTEDE AT SVARE DIG.
 
 
HVAD VILLE DU SÅ SIGE
 
TIL HVIS DET VAR DIN BANK, SOM GJORDE MOD DIG, SOM JYSKE BANK HAR GJORT IMOD OS.
 
DERFOR BEDER VI DIG SOM ER AKTIONÆR I JYSKE BANK, FØLGE SAGEN TÆT.
 
BS 99-698/2015 Viborg ret
 
OG BLIVER JYSKE BANK DØMT FOR AT HAVE UDSAT KUNDE FOR SVIG
 
SÅ HAR DU VEL TAGE STILLING TIL OM DU VIL STØTTE DENNE MÅDE AT DRIVE BANK PÅ
 
🙂
 
HVIS DU MENER JYSKE BANK HANDLER OG HAR HANDLET UETISK OG ER I OND TRO
 
SÅ FORLANG EN UNDERSØGELSE OG FIND DE PERSONER SOM ER ANSVARLIG FOR AT VI STADIG BLIVER UDSAT FOR SVIG.
 
 
Bør det ikke få Ordstyrende formand
Anders Christian Dam til at trække sig fra koncernledelsen
 
Og at udtræde / fratræde inden en domsforhandling, dette bør ske for ikke at skade jyske banks omdømme, ved en eventuel svig dom
 
Aktionærerne som ATP bør stille bestyrelsen til personlig ansvar, såfremt banken vil blive dømt for svig,
i forbindelse med at ledelsen har optrådt ansvarspådragende og udvist en uforsvarlig adfærd.
 
 
DETTE ER ET PROBLEM FOR JYSKE BANKS AKTIONÆRER
 
HVIS DERES VALGTE LEDELSE IKKE OVERHOLDER DE REGLER OG LOVE,
SOM ALLE ANDRE I DET DANSKE SAMFUND SKAL OVERHOLDE.
 
 
MEN NOK OM DET SAGEN KØRER
DEN ER IGANG OG MENS VI AFVENTER PROCESSEN
 
SKRIVER VI JO BARE FOR AT FÅ RÅBE LEDELSEN OP
HVILKET VI IKKE ER SÅ HELDIGE MED.
 
🙂
🙂
 
Men så kan vi da dele historien med dig
 
Så vil vi gerne dele lidt af det med dig, som følger sagen mod jyske bank for bevidst bedrageri eller Svig som det kaldes i civilretten.
 
🙂
 
Jyske Banks DIREKTØR Anders Dam er fortsat iskold og ligeglad, hvad hans kunder siger og skriver, banken er så stor og magtfuld at intet kan rører den.
 
 
Mens koncernledelsen i jyske bank sikkert stadig ligger flade af grin,
og griner over at vi kunder intet kan gøre, når det danske politi ikke vil efterforske danske bankers bedrageri,
at banken derfor er så magtfuld, så de kan besvige deres kunder ligesom det passer dem.
 
Bankens kunder kan kun se til, imens den jyske bank tager kundens penge, og siger det er renter for lån.
Når jyske bank vedbliver med dette, uden at ville svare og til retten skriver at at kunden har ikke ret til at kræve nogle dokumenter eller svar.
 
Så følges det ondt gjort.
 
🙂
 
De få gange jyske bank har svaret, og det er sket gennem bankens Juridisk Afdeling, og altid med samme svar
 
Banken svare: at banken ingen bemærkninger har.
 
 
Så vi kan ikke få svar på
 
HVORFOR JYSKE BANK IKKE VIL LADE VÆRE MED AT BEDRAGE DERES KUNDER
 
Nu er vi ikke typen der sådan giver op, bare fordi svindlen, udføres af jyske bank og dennes ledelse.
 
🙂
🙂
 
Og spørger og søger svar om ledelsen og deres ansvar for det fortsatte bedrageri imod deres kunder.
 
HVORDAN MED STRAFFE ANSVAR FOR BEDRAGERI BEGÅET AF JYSKE BANK
 
ERSTATNINGS ANSVAR OVERFOR Eks. AKTIONÆRENDE i jyske bank.
 
Hvornår bliver erstatnings og strafansvar gældende overfor ledelsen ja og for advokaterne i jyske bank
 
Vi kunne spørger Philip Baruch fra Lund Elmer Sandager som har dette som et speciale
 
🙂
🙂
 
Ledelsesansvar i selskaber.
 
Hvem har ansvaret, når det eksempelvis går rigtig galt for en bank?
 
I tidligere artikler på dette sted, henholdsvis den 1. marts og den 29. marts 2016,
er der blevet redegjort for dels grundlaget for det selskabsretlige ledelsesansvar dels indholdet af ledelsesansvaret,
herunder formålet med at gøre erstatnings- og strafansvar gældende overfor ledelsen af et selskab.
 
 
Til illustration af hvorledes ansvaret undertider udmønter sig i konkrete sager,
vil et par sager fra det virkelige liv blive omtalt i det følgende. SE KILDE LINK
 
 
Erstatningsansvar idømmes når en person eller juridisk enhed har lidt et økonomisk tab,
og det samtidig vurderes, at et eller flere ledelsesmedlemmer har udvist en uforsvarlig adfærd,
såkaldt uagtsomhed, og på denne måde er årsag til, at nogen er lidt et økonomisk tab.
 
Kilde
http://www.louadvokatfirma.dk/publikationer/ledelsesansvar-i-selskaber-lll/
 
🙂
🙂
 
Se lidt at de mails og breve som er sendt til jyske bank Juridisk og ledelsen
I perioden april 2016 til september 2018
 
Alle henvender, ignoreres ved at banken ikke har nogle bemærkninger, eller nægter og frabeder sig at svare.
 
 
Bemærk antallet af henvendelser til jyske bank er stort, her er lidt af dem.
 
Alle henvendelser til koncernen
Er oplysende om Eks bedrageri, og vi skriver at vi ikke har lånt de 4.328.000 kr.
 
Penge som jyske bank påstår vi har lånt, men nægter at bevise, og som jyske bank i stedet vælger fortsat at hæver renter for.
 
HVOR ER BEVISBYRDEN
Lund Elmer Sandager advokater skriver kunden har bevisbyrden
 
 
Altså Jyske Bank kræver
At kunden selv beviser over for jyske bank
At kunden ikke har optaget det lån på 4.328.000 kr. som er tilbudt fra Nykredit igennem Jyske bank
 
Det er altså ikke jyske bank som skal bevise
At kunden rent faktisk også har optaget det lån 4.328.000 kr. som jyske bank tilbød, og påstår kunden har optaget
og som banken hæver renter for, og derfor nu på 10`ende år, nægter at holde op med at have renter heraf.
 
NU KØRER DET JO LIGE EFTER JYSKE BANKS BEHOV OG ØNSKER
 
🙂
 
HMM men kunden har jo forklaret jyske bank mange mange mange gange at han ikke mener at have optaget et lån på 4.328.000 kr.
Bare forde man er syg efter en hjerneblødning, behøver det ikke være rigtigt hvad Jyske bank oplyser.
 
Kunden måtte stævne Nykredit for at få dem til st svare på om vi har optaget noget lån på 4.328.000 kr. der som Jyske bank påstår.
 
Efter at have stævnet Nykredit, lykkes det meget besværligt at fået dem til at indrømme og bekræfte, at der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr.
 
 
Men det er åbenbart ikke nok til at få jyske bank til at holde op med at hæve renter,
for det lån i Nykredit som jyske bank påstår vi har og bare VIL BYTTE RENTER PÅ
 
Jyske bank nægter at svare, men fortsætter med at hæve renter.
for jyske bank
 
🙁
 
At kunde DIRÆKTE og meget klart beder jyske banks advokater og ledelse i Juridisk afdeling,
fremsende beviser på at kunde har lånt de 4.328.000 kr. Som jyske bank har hævet renter for siden 31-12-2008
 
Bliver ignoreret
 
KUNDEN I JYSKE BANK HAR IKKE KRAV PÅ AT FÅ SVAR, ELLER BEVISER
DET ER JYSKE BANK SOM BESTEMMER, HVAD JYSKE BANK VIL UDLEVER ELLER OPLYSE.
 
🙁
🙁
 
Uanset at kunden beder Ordstyrende formand CEO Anders Dam og Juridisk afdeling samt ledelsen om
At bevise overfor kunden, har lånt de 4.328.000 kr. som jyske bank påstår
 
Så beder kunden også jyske bank bevise
 
At kunden nu også har godkendt en nr. 2 rentebytte
Og denne med dato 16-07-2008 af dette påstået underliggende lån, som ligeledes er på det samme beløb som lånet 4.328.000 kr.
 
Hvilke også bliver ignoreret af jyske bank koncernen
 
🙁
 
Ledelsens DIRIKTØR ANDERS DAM
Bedre herefter sit bestyrelses medlem Philip Baruch skrive til kundens daværende advokat,
og beder kundens advokat om at skrive til bankens kunde, altså mig som råber op.
 
Jyske banks direktør tør ikke selv at svare, og beder hans advokat oplyse til min advokat
at jyske bank frabeder sig henvendelser fra mig
 
På den måde sikker jyske bank sig, at kunden, altså vi pålægges flere advokat udgifter.
 
🙁
 
Se lidt af fremsendte breve og mails nedenunder oplyste datoer
 
Breve og mails som disse
Er alle blevet ignoreret af Jyske Banks koncern og deres advokater
 
10-05-2016. 17.51
16-05-2016. 17.12
18-05-2016. 08.10
19-05-2016. 11.48
19-05-2016. 12 16
25-05-2018. 12.32
25-05-2018. 14.17
25-05-2016. 20.00
21-06-2017. 12.23
21-06-2017. 12.49
28-12-2017
02-01-2018. til retten
18-05-2018
04-06-2018. 16.04
05-06-2018. 15.42
08-07-2018
09-07-2018
24-07-2018
06-08-2018
22-08-2018
 
🙂
 
Altså Jyske banks Advokater og Ledelse er oplyst at der ikke findes noget lån.
 
Alligevel
Bliver banken ved og ved og ved med at tage renter
 
OG DET EFTER JYSKE BANKS BESTYRELSEN HERFRA HAR FÅET VIDEN, OM AT DET IKKE ER NOGET LÅN.
 
#Koncernbestyrelsen #JyskeBank
 
Sven Buhrkall
Kurt Bligaard Pedersen
Rina Asmussen
Philip Baruch
Jens A. Borup
Keld Norup
Christina Lykke Munk
Johnny Christensen
Marianne Lillevang
#Koncerndirektionen #JyskeBank
Anders Dam
Niels Erik Jakobsen
Per Skovhus
Peter Schleidt
 
BESTYRELSEN VALGTE AT STØTTE DET FORTSATTE SVIG MOD KUNDE.
 
Banken har taget renter ved svig forhold, som vist lige herunder
 
FORDELT SÅLEDES
 
28-06-2016. 87.754 kr.
28-12-2016. 87.631 kr.
28-06-2017. 84.710 kr.
27-12-2017. 82.683 kr.
29-06-2018. 81.183 kr.
 
Ialt. 423.961 kr.
 
(flere breve og mail kommer til.)
 
Spørgsmålet er hvornår bliver svig / bedrageri til GROFT BEDRAGERI
 
 
Du finder breve tilde nævnt datoerne her.
Flere kommer til.
 
 
https://facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=albums&__xts__%5B0%5D=33.%7B%22logging_data%22%3A%7B%22event_type%22%3A%22tapped_see_all_page_photo_albums%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7InBhZ2VfaWQiOiIxMDQ1Mzk3Nzk1NDk1Njg4IiwiaXRlbV9jb3VudCI6IjAifX0%22%2C%22surface%22%3A%22mobile_page_photos_tab%22%2C%22interacted_story_type%22%3A%22148947852156832%22%2C%22session_id%22%3A%228a308c1315bd7103e7b2d38add7123a8%22%7D%7D&ref=bookmarks&mt_nav=1
 
🙂
🙂
 
Ud over alle de mails og breve som ingen i jyske bank vil svare på har vi forsøgt ved, Ca. 40 facesbooksider og nok omkring 50-100 hjemmesider som www.tyv.dk
 
Lagt 1.000 vis af opslag som dette
 
https://www.facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10217781110898822?__tn__=K-R
 
Og ikke så meget som en øf er kommet til.
 
🙂
🙂
 
Jyske bank
Bankens bestyrelse
Bankens direktør / Koncernledelse
 
Ingen af disse medlemmer, har nogle kommentar til kundens oplysninger omkring det at jyske bank laver bedrageri,
og dette sker ved at hæve renter for lån der ikke findes, nægter bankens ledelse og advokater at forholde sig til
 
🙂
 
Sagen er langt mere omfattende end hvad vi skriver her, da der er en række af tvangs forhold, der har påført kunde store tab
Sager om mandatsvig der er en følgevirkning af dette vi skriver her.
 
Men dette benægter jyske bank også
 
🙁
 
Vi vil bare gerne have at du som kunde eller aktionær i jyske bank, får kendskab til
Hvordan bestyrelsen i jyske bank styre banken kriminelt, som det jo her ser ud til at ske, og at det er helt bevidst.
 
Hvis der er fejl eller misforståelser så retter vi, der kræver kun et møde og dialog.
 
🙂
 
Vi tager udgangs punkt her i 2 forhold lån og rentebytte af dette lån.
 
Lån på 4.328.000 kr.
Som jyske bank påstår findes, men nægter at bevise
 
🙁
 
Derfor anklager vi
 
Den ansvarlige ledelse i jyske bank, for det fortsatte bedrageri imod kunde siden, bestyrelsen og juridisk afdeling
mindst maj 2016 bliver direkte orienteret i sagen, og derfor har haft fuldt kendskab til at banken hæver renter af lån,
som må siges kun findes i bankens fantasi
 
 
Det er disse medlemmer af bestyrelsen og advokater
Som bistår til at kunde i jyske bank stadig bliver bedraget ved svig og falsk 13-09-2018
 
Koncernledelsen jyske bank
 
Link til ledelsen
https://www.jyskebank.dk/kontakt/afdelingsinfo?departmentid=11660
 
#SvenBuhrækall
#KurtBligaardPedersen
#RinaAsmussen
#PhilipBaruch
#JensBorup
#KeldNorup
#ChristinaLykkeMunk
#JohnnyChristensen
#MarianneLillevang
#AndersDam
#NielsErikJakobsen
#PerSkovhus
#PeterSchleidt
 
Advokat jyske bank som bla.
#Morten Ulrik Gade
Philip Baruch
 
Alle Jyske Banks advokater fra juridisk afdeling såsom
 
Afdeling:Juridisk
#PeterStigHansen
Direktør for Juridisk jyske bank
 
Juridisk afdeling må formodes, at være fuldt ud med ind over,
og have rådgivet Koncernledelsens medlemmer, til at ignorer alle kundens henvendelser til banken
 
At ignorer alle henvendelser om bedrageri
og at være med til at jyske Banks Koncernledelse i 2016 valgte at fortsætte bedrageriet imod kunden,
 
i håb om at kunden opgav kampen mod den mægtige jyske bank
 
HAR JYSKE BANK EN ANDEN FORKLARING, SÅ ER DET PÅ TIDE AT SVARE
 
🙁
 
HVORFOR BESTYRELSEN I JYSKE BANK VÆLGER AT IGNORER ALLE HENVENDELSER
 
Og ved beslutninger fra april maj 2016 og frem til september 2018 træffer valget
om ikke at stoppe jyske banks bedrageri, eller bare gøre et eller andet.
 
Det må være ansvars pådragende for ledelsen i jyske bank ikke at gribe ind.
 
 
VI SOM ER KUNDE OG UDSAT FOR SVINDEL VIL HAVE EN LØSNING, DOM ELLER FORLIG.
Da sagen er uholdbar at leve med, må vi fortage os noget og skriver til koncernledelsen igen 07-08-2018 og 22-08-2018
 
Dette sker for at vi vil være sikre på at ledelsen er bekendt med deres ansvar, for jyske banks svig imod os.
 
 
Kunden er ret sikker i sin sag,
hvilken koncernledelsen jo også må være siden ledelsen nægter at stoppe jyske banks bedrageri.
” Erstatningsansvar idømmes når en person eller juridisk enhed har lidt et økonomisk tab,
og det samtidig vurderes, at et eller flere ledelsesmedlemmer har udvist en uforsvarlig adfærd,
såkaldt uagtsomhed, og på denne måde er årsag til, at nogen er lidt et økonomisk tab..”
 
 
DETTE MENER KUNDEN I BANKEN, PASSER UDMÆRKET TIL JYSKE BANKS BESTYRELSE
 
 
Dette understreges i brev til Juridisk afdeling, som anmodes at udlever kopi af brev til alle medlemmer af koncernledelsen
at den samlede bestyrelse er ansvarlig
 
07-08-2018 og igen 22-08-2018
 
 
Du kan læse brevene her.
 
https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1856138271088299
 
🙁
🙁
 
Jyske Banks Koncernledelse deriblandt Anders Dam
Har valgt også at ignorer alle disse henvendelser
 
Hvorfor vi anmoder vores advokat 30-08-2018
 
ENTEN FINDER JYSKE BANK EN LØSNING NU
Som vi skriver til vores advokat, 30-08-2018
 
 
Du kan se lidt af brevet UNDER BILLEDERNE her:
 
https://www.facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10217868898853466?__tn__=K-R
 
 
Brev.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217868888653211&set=pcb.10217868898853466&type=3&theater
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217868887693187&set=pcb.10217868898853466&type=3&theater
 
 
Ellers at vi få en dom i den allerede anlagte sag fra 2013
En sag som er videreført i retten 2015, og i 2016 anmodet om at blive ændret i følge Retsplejeloven §358, til en sag om svig og falsk.
 
 
https://danskelove.dk/retsplejeloven/358
 

 

🙂

Udover Juridisk afdeling bistår advokater fra Advokatvirksomheden
 
Lund Elmer Sandager
Med blandt andet.
 
Philip Baruch men langt flere står bag med at hjælpe jyske bank til at ville skuffe i retsforhold.
 
Dette ved at Lyve, Skjule bilag, Manipulere med aftale bilag,
Vildlede Ved uhæderligt og i Ond tro svare usandt processuelt overfor retten
og for kundens advokater.
 

🙂

🙂

 
REKLAME:
 
HJÆLP OS MED NY OVERSKUELIG HJEMMESIDE OM JYSKE BANKS SVIG
 
Vil deler alle bilag i sagen
 
Vil du hjælpe med at lave denne nye hjemmeside
 
Hvor i alle bilag oplægges i tidslinie og forklares
 
Så er du velkommen
Ring SMS 22227713
 

🙂

🙂

 
 
Hvis det hele er misforstået er vi dem som ønsker en løsning
 
Og henviser til mail fra Juridisk afdeling
Morten Ulrik Gade 17-11-2015
 
Om at holde møde således fremtide misforståelser kan undgås
 

🙂

 
Hvis du mener noget er forkert kontakt os straks, så det kan rettes
 
 
Hvis Jyske Banks koncernen mener det er langt fra sandt,
 
Bør banken takke ja tak til den FROKORST vi har tilbudt flere gange
 
som både som julefrokost 2016
Og sommeren 2017
 

🙂

 
Kan du gætte hvad svaret var ?
Jyske bank svarede slet ikke
 
Og der dukkede heller ikke nogle op, til det tidspunkt i sommeren 2017 hvor vi skrev vi indbød Banken
via offentlige opslag med indbydelse, og besked til Jyske Bank Havkatten ( før jyske bank blokerede os der )
 

?

Hvor jeg ventede på en medarbejder skulle dukke op til en frokost
 
Vi blev ignoriert
 
Mvh
Storbjerg Erhverv
Søvej 5
3100 Hornbæk
 
0045 22227713
 
 
Hvad kan vi ellers gøre ud over at skrive, ja stave kan vi ikke men håber alligevel du kom hertil.
 
Der drejer sig om rigtig mange penge, der handler om svindel for millioner, dette skar ved svig og falsk.

🙂 

Derfor så stopper vi ikke

VI SPØRGER OG RÅBER NU MERE OP SÅ SVAR DA

VI SPØRGER OG RÅBER NU MERE OP
SÅ SVAR DA

 
RÅBER til jyske bank vil tale med os, eller i det mindste bestyrelsen underskriver på et af der fremsendte bilag.
7/8 eller 22/8-2018
 
 
ELLER BARE FINDER EN LØSNING
 
For helt ærligt, vil sku gerne lave andet end dette her skriveri.
 
 
JYSKE BANK FÅ LUKKET DENNE HER LILLE SAG,
ELLERS SVAR DE FREMSENDTE BREVE.
 

🙂

🙂

 
Brev 22-08-2018 ANSVAR til koncernledelsen jyskebank JYSKEBANKS FUNDAMENT DEN DANSKE BANK, JYSK EBANK UNDERSØGES FOR  § 279. For #bedrageri § 280. For #mandatsvig § 281. For #afpresning § 282. For #åger § 283. For #skyldnersvig #Koncernbestyrelsen #JyskeBank Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang - #Koncerndirektionen #JyskeBank Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt #SvenBuhrækall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensBorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #JohnnyChristensen #MarianneLillevang #AndersDam #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt Advokat jyske bank #Morten Ulrik Gade Philip Baruch Jyske Banks advokater fra juridisk afdeling Afdeling:Juridisk #PeterStigHansen #Nykredit #MetteEgholmNielsen Siger de ikke vil leverer skyts mod #jysk #ebank  :-) #Lån #Gratis #Tilbud #Rådgivning #ATP #Pension #Pol #Police #LES #LundElmerSandager #Advokat Øvrige søge ord og kendte medvirkende  Lån super billigt, ingen gebyr rente Subperlån, Superlån, supperlån. Billån, boliglån. Opsparing. Pension. - Tivoli fripas Bakken fripas gratis / Advokat advokater, strafferet ren straffe attest, øknomisk kriminalitet, kriminelt, straffeloven - Lund Elmer Sandager Al Capone, Adolf Hitler, Stalling Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO jyske bank Advokat Morten Ulrik gade jyske bank Philip Baruch jyske bank Advokat Philip Baruch Lund Elmer Sandager Advokat Mette Egholm Nielsen Nykredit Inkasso Birgit Bush Thuesen jyske bank - Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro - Nicolai Hansen bankrådgiver jyskke bank Line Braad Winding jyske bank Casper Dam Olsen bankrådgiver jyske bank Anette Kirkeby bankrådgiver jyske bank Søren Woergaard rådgiver jyske bank CEO Anders Christian Dam - Danske bank jysk  Aktie anbefalinger på jyskebank AKTIEN SÆLG #ATP
 
 

🙂

🙂

 

VI ER KLAR men ønskede helst at Jyske Bank viser menneskelighed,

Og fik lukkede denne sag selv, uden at en dommer skal dømme i sagen.

🙂

 
 
 

VI ØNSKER IKKE AT RÅBE OP, OG SKRIVE HER OG DER

ved godt jyske bank er ligeglade, men prøv da at tale med os, frem for at besvige os.


ANDERS DAM har i over 2 år nægtet dialog og vil bare ikke svare på noget men her er en kunder som bliver ved.

ANDERS DAM
har i over 2 år nægtet dialog
og vil bare ikke svare på noget
men her er en kunder som bliver ved. at spørger

 
 

Osv.

 

HER ER LAGT EN STRIBE SPØRGSMÅL OP.

40 gode spørgsmål til Anders Dam Se dem neders i link

40 gode spørgsmål til Anders Dam
Se dem neders i link

 Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk